Månadsarkiv oktober 2017

Nytt Leaderprojekt om småskalig mältning av spannmål

Ett initiativ från företagare från bygden med intresse inom spannmål, malt och öltillverkning la grunden för ett nystartat projekt inom Leader Nordvästra Skaraborg. Projektledare är Thomas Börjesson, Agroväst. “Efterfrågan på mältat spannmål ökar både från bageri- och ölbryggerinäringen och då särskilt ekologisk malt och olika typer av specialmalt”, berättar Thomas, som just nu är ute och träffar en rad olika företag för att fånga upp behov och befintliga produktionsmöjligheter för att tillverka malt regionalt. “Vår förhoppning är att vi på sikt ska kunna erbjuda lokalt producerade produkter till kunder inom regionen och på detta sätt skapa nya arbetstillfällen på landsbygden”, fortsätter Thomas. (Foto:
Läs Mer…

I Sverige äter vi mer av allt

En heldag om kött. För en del kanske det verkar överdrivet att ägna en hel dag under SLUs Smedjeveckan till diskussioner och debatt om kött och köttproduktion. Men inte alls för de som var där. Ett stort intresse visade sig konkret genom att vi till den goda köttsoppan av utomordentliga och såklart svenska råvaror samlade drygt 50 deltagare till vårt seminarium “Vad är köttkvalitet?”. Deltagarna representerades av allt ifrån uppfödare, rådgivare, forskare till slakterinäring och studenter. Alla nyfikna på aktiviteter som bedrivs inom ämnet på SLU-campusområdet. Gröna Möten höll i seminariet med utgångspunkt i ett treårigt EU-projekt som i Sverige finansieras av
Läs Mer…