Månadsarkiv december 2017

Attrahera din målgrupp med en bra story

Att synas på Facebook och Instagram blir ett alltmer viktigt och effektivt sätt att nå ut med sitt budskap och sitt erbjudande. Idag är det vanligare bland oss svenskar att läsa nyheter via sociala medier än att läsa en tryckt morgontidning till frukost. Gröna Möten arrangerade tillsammans med Lokalproducerat i Väst en uppföljning till Bli social med dina kunder från i våras. Denna gång med en fördjupning i det som kallas för innehållsmarknadsföring. Till den sjätte december 2017 hade Behrang Kianzad bjudits in, journalist, jurist och specialist inom marknadsföring i sociala medier. Idag är han utbildningsledare vid Medieinstitutet i Malmö.
Läs Mer…

Förpackningen betydelsefull vid produktval i butik

EU-projektet REFRAME har under året bidragit till att en rad kompetenshöjande insatser har kunnat arrangeras för att höja kompetensnivån hos små och medelstora livsmedelsproducenter i Västsverige. 22 november 2017 genomfördes tillsammans med Lokalproducerat i Väst och Gröna Möten ett heldagsseminarium om vikten av att välja rätt förpackning för sin produkt. Tina Nyberg från PR-byrån Storasyster har lång erfarenhet som art director, grafisk formgivare och stylist. Idag driver hon sin egen reklambyrå med flera uppdrag från småskaliga, landsbygdsnära företagare. “60-80% av alla köp bestäms i affären. 60% av våra produktval baseras på förpackningen”, menar Tina. Förpackningen är avgörande för hur vi
Läs Mer…

DON-konferensen i Skara gav viktigt forsknings- och erfarenhetsutbyte

Årets upplaga av öppet seminarium på temat Toxiner i spannmål fick byta till större lokal. Gröna Möten höll ihop det praktiska medan Nätverket för odling och kvalitet svarade för programmets innehåll. “Vi förstod redan efter förra årets konferens om DON i havre att detta är ett ämne som berör och påverkar flera led i värdekedjan”, förklarar Thomas Börjesson, Agroväst, initiativtagare till att bilda Nätverket för odling och kvalitet. Att hitta sätt att förebygga svampangreppen som leder till DON i spannmål har ett stort ekonomiskt värde och engagerar därför inte bara primärproducenter utan även spannmålshandeln, kvarnar och myndigheter. Mindre problem med
Läs Mer…

5 december 2017 World Soil Day

Idag uppmärksammar världen betydelsen av vår jordbruksmark. Cirka 80% av de genomsnittliga kalorierna vi äter varje dag kommer från jordbruksgrödor. Att vi håller en god kvalitet på vår åkermark medger långsiktig odling av grödor med högt näringsvärde. Förenta Nationerna står bakom instiftandet av denna särskilda dag för mark och vill understryka att jordbruksmark på många håll i världen fortsatt är utsatt för av en överexploatering, t ex utvidgad bebyggelse, som inte är långsiktigt hållbar. Läs mer om dagen via länken här >>>         Att bruka jorden på ett långsiktigt hållbart sätt genom precisionsodling hjälper till att bibehålla en god markkvalitet. Precisionsodling Sverige
Läs Mer…