Månadsarkiv oktober 2018

Gröna Möten spanar på Livsmedelsforum i Göteborg

Annica Sohlström, Livsmedelsverket, konstaterar i inledningen av årets upplaga av Livsmedelsforum att fokus för dem nu har förändrats från att tidigare handlat mest om matsäkerhet och näringsriktig kost till att alltmer handla om miljöpåverkan, smaklighet och mat som en del i skolans pedagogiska arbete. Naturvårdsverkets Kerstin Cederlöf stämmer in genom att peka på nödvändigheten i att öka vår kunskap om klimatpåverkan inom livsmedelsproduktion. ”Felet är att vi pratar om en fråga i taget”, säger Kerstin, ”Vi måste se helheten, få alla intressenter att agera tillsammans”. Det nyss avslutade fyraåriga projektet PRINCE (Policy-Relevant Indicators for National Consumption and Environment) har haft
Läs Mer…

Potatistema i Nossebro 31 oktober 2018

Västra Götaland är ett av de område i Sverige där det odlas mycket potatis. I samma vecka som vi firar potatisens dag (26 oktober) hålls sedvanlig marknad i Nossebro. Då med fokus på potatis. Vi har idag flera hundra sorters potatis som odlas kommersiellt i Sverige. 2017 odlades 527 000 ton potatis i Sverige, vilket var lägre än de senaste fem åren med 3%. Hur ser odlingsläget ut 2018? Vilka utmaningar står svensk potatisodling inför? I samband med Nossebro marknad 31 oktober arrangerar Gröna Möten tillsammans med samverkansplattformen LAB190 och Interreg North Sea Regionprojektet REFRAME ett eftermiddagsseminarium om hur vi
Läs Mer…

Ultraljudsscanning för bättre köttkvalitet

Inom Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrakprojektet Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött görs utvärdering av nya innovativa metoder för att mäta köttkvalitet. RISE, som är en av projektets partners, har tillsammans med Växa Sverige arbetat fram underlaget för en ny ultrascanningstjänst som ger möjlighet till mätning av marmorering på levande djur. Detta kan bli en pusselbit och viktig del i det arbete som pågår inom projektet när det gäller att ta fram en ny prissättningsmodell för slakten. Aktiviteten drivs av Svenska Köttföretagen och målsättningen är att ta fram ett tillägg till EUROP-systemet som har mer fokus på ätkvalitet. Bilden är
Läs Mer…

Lean management i fokus vid Gröna Möten i Herrljunga

Den 2 oktober hölls ett Gröna Möten riktat till aktiva yrkesodlare. 25-talet deltagare kom till höstens första evenemang i Gröna Möten Sjuhärad. “Ett väldigt intressant tema som lockat deltagare med stor geografisk spridning”, berättar Gröna Möten Sjuhärads lokala samordnare, Caroline Dahrén. Med inspiration från fordonsindustrin Stora vinster finns att göra genom ökad effektiviteten utan att kapa kostnader, förklarar Emma Holtz från RISE i föredraget som berättar om vad Lean management och 5S är. Vinsterna kan istället investeras i tid för engagemang och motivation för sig själv och sina medarbetare. Lean är ett förhållningssätt mer än ett rationaliseringsverktyg. Det är en
Läs Mer…

Forskningsutbyte mellan SLU och Sao Paulo University

Vid ett föredrag om intensiva produktionssystem beroende på växtzoner i Brasilien fick vi ta del av pågående forskning vid Sao Paulo University, Brasilien. Det finns ett behov att öka näringsinnehållet i betesvallarna framför allt i sydöstra Brasilien där markpriserna är höga då det råder stor konkurrens om jordbruksmarken. Framför allt då från sockerrörsproduktionen. Detta gör att betesytorna är mindre och produktionssystemen mer intensiva. Här tillämpas slutgödning i s k feedlots. Försök pågår där man vill hitta ett mer integrerat produktionssystem mellan kött- och sockerrörsproduktion, berättar Dannylo Oliveira de Sousa, forskare vid Sao Paula University i Brasilien. Som exempel beskriver Dannylo att man
Läs Mer…

Lokalt producerad biogas skapar fler gröna jobb

Få märker någon skillnad mellan att köra på gas, bensin eller diesel. Men för miljön och andelen koldioxidutsläpp gör det en väsentlig skillnad. På Energigården, som drivs av Agroväst, arbetar Camilla Linder aktivt med upplysning och samverkansaktiviteter för att öka kunskapen om hur vi kan ställa om till mer klimatsmarta lösningar inom västsvenskt lantbruk. “Främja hållbart lantbruk är en del i kraftsamlingen inom Västra Götaland, som går under namnet Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Vi ser inte bara de miljövinster vi kan göra genom mer medvetna val som konsumenter, utan här finns det vinster att göra även för lantbruksföretagare.
Läs Mer…

Götala Egendom – en gård av stor historisk betydelse

Man kan inte låta bli att när det satsas på vidare forskning inom nöt- och lammköttsproduktion se tillbaka på området runt Götala och se betydelsen i ett historiskt perspektiv. Det finns flera intressanta spår i både marker, arkeologiska fynd och i skrifter som kopplar an till den verksamhet som finns idag. Onsdagen 26 september 2018 arrangerade Gröna Möten i anslutning till SLU:s högtidliga invigning av nytt stall vid SLU Götala nöt- och lammköttforskning en vandring i de anrika naturbetesmarkerna runt egendomen. Trots kraftig blåst och lätt regn kom drygt 50 deltagare för att ta del av Harri Blombergs kunskaper om
Läs Mer…