Den digitala blockkedjetekniken

Datum/Tid
Datum - 17/10/2018
18:00 - 20:30

Plats
Green Tech Park

Region
Skaraborg


KAN TEKNIKEN BAKOM BITCOIN LÖSA BEHOV AV SPÅRBARHET FÖR LIVSMEDEL?

I samverkan med Gröna Möten arrangerar Agroväst ett spännande kvällsseminarium om ny digital teknik som ger stöd för säker spårbarhet ner till enskild individ.
Lyssna till expertis inom IT-system med konkret exempel från fiskodlingsindustrin i Norge. Ett unikt tillfälle att lära dig om hur digital teknik kan stötta både små och medelstora livsmedelsföretag att effektivt hantera ingående råvarors ursprung.
Vi diskuterar också på vilket sätt detta ställer nya krav på råvaruleverantörer.

     

Program

Ladda ner programmet i PDF här >>>

18.00 Inledning med fika
Ulrika Åkesson, Gröna Möten, hälsar välkommen och presenterar kvällens tema.

18.15 SmartAgri – stöd för digitala lösningar inom det västsvenska lantbruket
Jens Juul, Agroväst, presenterar arbetet med att lyfta fram nya digitala tekniker som stöttar ett långsiktigt hållbart lantbruk.

18.30 Vad är blockchains/blockkedjor?
Universitetslektor Andreas de Blanche från Högskolan i Väst vägleder oss genom frågor om varifrån tekniken kommer, hur den används idag och vilka nya användningsområden ser vi runt hörnet.

19.15 Spårbarhet ner till fisken i havet
Stephan Nilsson, UNISOT AS, utvecklar affärssystemlösningar och har specialiserat sig inom blockchaintekniken. Han ger konkret exempel på hur man i Norge arbetat fram en säker spårbarhet för fiskodlingsindustrin med hjälp av Blockhain. Lösningen är generell och fungerar inom alla värdekedjor.

20.00 Små och medelstora producenters/livsmedelsindustriers möjligheter att ta del av
den nya tekniken
Ove Konradsson, Agroväst, leder diskussion om hur den nya tekniken kan komma att påverka och utveckla dagens förädlingskedja och livsmedelsprocesser.

20.20 Slutord

 

Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser nya möjligheter – ett forum för utveckling av de gröna näringarna i Skaraborg och Västra Götaland.

 

Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns:
Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet,
Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, RISE, Lokalproducerat i Väst

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.