Hur kan vi öka investeringsvilja och tillväxt inom svensk mjölkproduktion

Datum/Tid
Datum - 22/05/2018
16:30 - 20:00

Plats
Rådde Gård

Region
Sjuhärad


Vi kan konstatera att antalet mjölkproducenter kraftigt har reducerats sedan 70-talet. Antalet mjölkkor har under samma period halverats. Hittills har vi lyckats kompensera genom effektivisering och god avel. Många menar att vi nått brytpunkten, det är dags att satsa på rekrytering av fler lantbrukare inom mjölknäringen. Hur ska det gå till, är svensk mjölkproduktion en lönsam näring idag? Vilka insatser krävs för att skapa förutsättningarna?

     

Detta seminarium blir premiärevenemanget för Gröna Möten i Sjuhärad. Vi välkomnar lantbrukare, företagare, näringslivs- och landsbygdsutvecklare, rådgivare i Sjuhärad till en intressant kväll på Rådde Gård. Seminariet är kostnadsfritt och enklare förtäring ingår.

Program

Ladda ner program i pdf här >>>

16.30 Inledning Gröna Möten Sjuhärad
Leader Sjuhärad presenterar det nya projektet.

16.40 Programpresentation
Ulrika Åkesson, Agroväst, berättar kort om dagens program.

16.50 Varför är det viktigt med svensk mjölk?
Peter Kofoed, chef Arlas medlemsservice i Sverige, berättar om vägen framåt. Siktet är inställt på att få en långsiktig positiv trend för den svenska mjölkinvägning. Där alla i branschen gemensamt måste hjälpa till att öka konkurrenskraften i svensk mjölkproduktion.

17.40 Paus med fika

18.00 Svensk mjölkproduktion i jämförelse med Europa och Världen
Anders Christenson, Eurpean Dairy Farmers, berättar om organisationens arbete och samverkan med andra länder. Anders beskriver deras nyckeltalsmodell som är en god grund för analys av den totala affärsverksamheten hos en mjölkproducent.

18.50 Om Kullingsjö Lantbruk i Vårgårda
Kristoffer Kullingsjö berättar om hur de med tydliga strategier och mål driver verksamheten mot en god lönsamhet. Det gäller att hitta sätt för att få alla delar i gården lönsamma och ta hjälp av expertis där man inte har den kunskap som krävs för att utvecklas vidare.

19.30 Avslutade diskussion

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig nedan senast 17-05-2018. Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se, 0703-105630

Välkomna!

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.