Hur säkrar vi hög kvarnkvalitet på spannmål?

Datum/Tid
Datum - 05/02/2018
09:30 - 17:00

Plats
SLU Smedjan

Region


  

OCH HUR BEGRÄNSA VÄXTNÄRINGSFÖRLUSTER I JORDBRUKET?

Det krävs kunskap och i grunden en god förståelse genom hela värdekedjan för behovet, nyttan och balansen i användande av tillväxtregulatorer. Vi vänder oss till lantbruksföretag, rådgivning, kvarnindustri och övriga aktörer för ett branschgemensamt seminarium i ämnet. Möt experter inom växtskydd, branschföreträdare, myndighetsrepresentanter samt sakkunniga från LRFs Växtodlingsdelegation.

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på enklare förtäring.

Program

Ladda ner programmet i pdf här >>>

09.30 Registrering och morgonkaffe i Smedjan

10.00 Inledning
Ulrika Åkesson, Gröna Möten, inleder seminariet. Presentation av dagens moderator.

10.15 Tillväxtreglering i Sverige
Mats Andersson, Business Manager Bayer CropScience, ger oss bilden av hur växtskyddsmedel har använts i Sverige över tiden.

10.50 God praxis för en hållbar användning av växtskyddsmedel i stråsäd
Peter Bergkvist, Strategisk rådgivare vid Kemikalieinspektionen, rapporterar från arbetet med en ny nationell handlingsplan.

11.25 Tillväxtregulatorer i statistik och försök
Lars Johansson, Växtskyddsansvarig SJV, ger oss data om hur förbrukningsutvecklingen ser ut. Är en behovsanpassning möjlig?

12.00 Tillväxtregulatorer i praktiken
Fredrik Tidström, Swedish Agro, förklarar vad som är viktigt att tänka på i fält.

12.25 Lunch inkl mingel i minimässa

13.15 Precisionsodling – ett verktyg för att anpassa insatserna till grödans behov
Simon Griffin, Technical Manager SOYL UK, förklarar hur grödans bladverk kan styras genom behovsanpassad kvävegödsling och tillväxtreglering.

14.00 Kort paus

14.20 Verktygslådan – vilka preparat finns på marknaden 2018?
Tillväxtreglering – mer än bara skörd. Hur arbetar växtskyddsleverantörerna förebyggande med säkra och långsiktigt hållbara produkter.

BASF – Thomas Wildt-Persson

Bayer CropScience – Mats Andersson

NuFarm – Ingrid Bechtel

Syngenta – Oskar Björling

16.50 Avslutning

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig här nedan senast 26-01-2018. Vi förbehåller oss rätten att efterdebitera utebliven närvaro med 200:-/deltagare. Detta då antalet platser är begränsat.

Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, Agroväst på ulrika.akesson@agrovast.se eller 0703-105630.

Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns: Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, RISE, Lokalproducerat i Väst Gröna Möten finansieras av:     Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Skaraborgs kommunalförbund

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.