Läget i årets spannmålsskörd

Datum/Tid
Datum - 20/11/2018
10:00 - 14:30

Plats
Green Tech Park

Region
Skaraborg


  

SEMINARIUM OM ODLING OCH KVALITET

Agrovästs nätverk för odling och kvalitet inbjuder till en intressant seminariedag där vi sprider kunskap gällande nya gränsvärden för ergotalkaloider (mjöldryga), stinksots och skadegörares påverkan på spannmålskvaliteten. Vi inleder liksom tidigare år med en rapport om DON-läget i årets skörd.

Program

Ladda ner program i PDF-format här >>>

09.30 Registrering med kaffe

09.50 Inledning
Ulrika Åkesson, Gröna Möten och Thomas Börjesson, Agroväst, inleder seminariet.

10.00 Föreningen Foder & Spannmål – kvalitetsläget i årets skörd
Erik Hartman, VD, redogör för årets resultat avseende mykotoxiner i spannmål.

10.30 Inomfältsvariationer gällande DON i havre
Thomas Börjesson, Agroväst, redogör för erfarenheter från 3-åriga studier av inomfältsvariationer
inom Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrakprojektet Innovationer för hållbar växtodling.

11.00 Ny EU-lagstiftning gällande toxinnivåer
Livsmedelsverkets Karin Bäckström informerar från arbetet i EU-kommissionens arbetsgrupp för jordbrukskontaminanter.
Nya gränsvärden för ergotalkaloider och sklerotier.

11.45 Snabbanalysmetoder för ergotalkaloider
Liberty Sibanda, produktspecialist vid Randox Food Diagnostics, ger oss information om tillgängliga snabba analysmetoder för bestämning av ergotalkaloider. Föredraget hålls på engelska.

12.10 Lunch i caféet

13.00 Skadegörares påverkan på spannmålskvalitet vid lagring
Bertil Uhlin, Nomus, informerar om vilka skadegörare som förekommer vid lagring av spannmål och vilka förebyggande åtgärder som finns tillgängliga.

13.30 Utsädesburna sjukdomar som påverkar spannmålskvaliteten
Matilda Lönnemark, Frökontrollen Mellansverige, ger oss en överblick över läget.
Ger stinksot i utsäde en försämrad kvalitet på vete?
Tina Henriksson, veteförädlare vid Lantmännen Lantbruk, talar om deras arbete med framtagning av nytt stinksotresistent sortmaterial.

14.15 Diskussion
Vikten av samverkan genom hela förädlingskedjan för att förbättra arbetssätt och metoder med mål att förutse och förebygga toxiner och andra kvalitetsproblem i spannmål.

OBS! Delar av föredragen hålls på engelska. Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på enklare förtäring.

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 12-11-2018.
Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se eller Thomas Börjesson, thomas.borjesson@agrovast.se.

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.