Marknadsläget och nya handelsvägar för småskalig äggproduktion

Datum/Tid
Datum - 30/05/2018
09:00 - 12:00

Plats
Green Tech Park

Region
Skaraborg


Vi bjuder in till äggfrukost för dig som är aktiv inom äggproduktion. Svenska Ägg har nyligen fått ny verksamhetsledare i Marie Lönneskog Hogstadius. Hör henne beskriva marknadsläget inom svensk äggproduktion, äggets förträfflighet som livsmedel och vilka utmaningar vi står inför. Ställ dina frågor till Livsmedelverkets Rune Lundén vad gäller hållbarhet och regler vid handel i mindre skala.

   

Evenemanget är kostnadsfritt. Enklare förtäring ingår.

Detta är ett samarrangemang mellan Lokalproducerat i Väst och Gröna Möten och sker inom ramen för EU-projektet REFRAME.

 OBS! Ny plats: Green Tech Park i Skara!!

Program

Ladda ner program i PDF-format här >>>

09.00 Frukost i caféet
Välkommen till frukostbordet!

09.30 Inledning av Lokalproducerat i Väst och Gröna Möten

09.50 Äggets unika egenskaper och konsumentens ökade efterfrågan på svenska ägg
Marie Lönneskog Hogstadius från Svenska ägg ger oss en uppdatering av marknadsläget för svenska ägg. Hur ser tillgång och efterfrågan ut framåt? Hur bevakas smittrisken gällande fågelinfluensa i Sverige.

10.40 Regelverket för att sälja ägg i liten skala direkt till konsument, till lokala butiken
Rune Lundén, Livsmedelsverket, svarar på frågor om vad man ska tänka på när man säljer ägg genom REKO-ringar, i egen gårdsbutik och till den lokala handlaren.

11.30 Nätverk som stärker och utvecklar småskalig produktion
Cecilia Faktus informerar om satsningen inom EU-projektet REFRAME med kompetenshöjande insatser inom de olika branschråden. Ulrika Åkesson, Gröna Möten, informerar om kommande evenemang och tar emot tips från deltagarna.

12.00 Avslutning

Välkomna!

Anmäl dig senast 24 maj 2018 genom att registrera dig på gronamoten.se.
Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, Agroväst på telefon 0703-105630.

Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns:
Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan,
Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, RISE, Lokalproducerat i Väst
Gröna Möten finansieras av:

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.