Meat Standard Australia

Datum/Tid
Datum - 25/09/2018
19:00 - 20:30

Plats
SLU Smedjan

Region
Skaraborg


HUR BEDÖMER MAN KÖTTKVALITET PÅ NÖT OCH LAMM I AUSTRALIEN?
HOW DOES THE AUSTRALIAN CARCASS CLASSIFICATION SYSTEM WORK?

    

 

I samverkan med Gröna Möten arrangerar SLU, Skara en populärvetenskaplig cafékväll där vi får lyssna till forskningsledare Dr Aarti Tobin från CSIRO, Australien. Med vilka parametrar styr man där idag sin köttproduktion och vilken forskning ligger bakom? Seminariet ingår som en del i Smedjeveckan och är kostnadsfritt. Vi bjuder på enklare förtäring.

Evenemanget görs inom ramen för EU-projektet Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött.

OBS! Föredrag och diskussion hålls på engelska

Program

Ladda ner program i pdf här >>>

19.00 Inledning med fika/Introduction and coffee
Ulrika Åkesson, Agroväst, hälsar välkommen och presenterar kort Interreg ÖKS projekt Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött.

19.15 MSA – Meat Standard Australia

Dr Aarti Tobin, CSIRO Meat Science in Brisbane, introduces us to the Australian carcass classification system. How does it work today, what are the benefits and challenges with the MSA today and in the future to maintain a sustainable meat production?

20.00 Diskussionspanel

Hur ser australiensaren på det inhemska köttet? Har MSA bidragit till en mer konsumentdriven produktion? Hur har systemet långsiktigt påverkat uppfödarnas lönsamhet? Slakteriernas?
(Discussion panel: What is the Australian people’s opinion about the domestic meat? Has the MSA contributed to a more consumer driven production? Has the system in the long run been positive in profit for the farmers? For the slaughter houses?)

20.20 Summering/summary

 

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast
18-09-2018. Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se, 0703-105630

 

 

Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns:
Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan,
Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, RISE, Lokalproducerat i Väst

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.