Nå högre skörd och jämnare avmognad i oljeväxter

Datum/Tid
Datum - 14/03/2018
14:00 - 17:30

Plats
Green Tech Park

Region


VILKEN BETYDELSE HAR HONUNGSBINAS POLLINERING?

Pollineringstjänsterna från honungsbin i Sverige skattas 2011 till ett värde av 260 till 466 miljoner kronor*. Hur har ekosystemtjänsterna utvecklas i tider då honungsbin varit hårt ansatta av virus och kvalster samtidigt som nya hybridsorter blir alltmer självpollinerande?
Nya nätverket Pollinera Sverige berättar om sin verksamhet med målet att tydliggöra värdet på pollineringstjänsterna. Thorsten Rahbek-Pedersen, Jordbruksverket, berättar om värdet av pollinering i Sverige och om hur våra pollinatörer hotas av bland annat olika skadegörare. Hur ser marknaden och odlingsförutsättningarna ut för raps i Sverige idag? Hushållningssällskapets växtrådgivare Elisabeth Thisner ger oss den aktuella bilden.

Seminariet vänder sig framför allt till aktiva företagare inom biodling och rapsodling, men även aktörer inom de gröna näringarna med intresse för utveckling av pollineringstjänster.

Seminariet är kostnadsfritt. Enklare förtäring ingår.

(*”Värdet av honungsbins pollinering av grödor i Sverige” från Jordbruksverket 2011)

          

Program

Ladda ner program i pdf här >>>

14.00 Inledning
Ulrika Åkesson, Gröna Möten, inleder.

14.15 Om hybridsorter och marknadsläget för raps i Sverige
Elisabeth Thisner, Växtodlingsrådgivare Hushållningssällskapet Skaraborg, visar på vikten av noggrann planering vid odling av raps och andra oljeväxter.

15.00 Honungsbin som pollinatörer och skadegörares hot mot bisamhällen
Thorsten Rahbek-Pedersen, Jordbruksverkets rådgivningsenhet, berättar om värdet av honungsbin och vilda bins pollinering i Sverige och hoten mot våra vilda och tama bin.

15.45 Fika med mingel i caféet

16.15 Pollinering och pollineringstjänster
Pollineringsfrågan förtjänar samma uppmärksamhet som klimatförändring, giftfri mat och plast i haven, menar Lotta Fabricius Kristiansen, initiativtagare för nätverket Pollinera Sverige.

17.00 Avslutande diskussion
Diskussion om det aktuella läget i vår region. Ulrika Åkesson leder samtal med föredragare och deltagare.

Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheter inom de gröna näringarna.

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig nedan senast 08-03-2018
Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se, 0703-105630

Välkomna!

 

Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns:
Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Skaraborgs Kommunalförbund, Hushållningssällskapet,
Biologiska Yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen, LRF, SLU, RISE

Gröna Möten finansieras av:

    

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.