Om att odla potatis 2018

Datum/Tid
Datum - 31/10/2018
14:00 - 16:00

Plats
Biograf Stjärnan

Region
Skaraborg


HUR SAMVERKAR VI FÖR ATT MÖTA UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER?

Var med i en lärorik workshop där vi diskuterar utmaningen för den ekologiska potatisen och vikten av att välja rätt utsädespotatis. Du får också praktiska tips att tänka på vid leveranser till offentliga kök och hur den offentliga affären fungerar. Detta är ett samarrangemang med Gröna Möten och görs inom ramen för samverkansplattformen LAB190 och Interreg NSR-projektet REFRAME. Syftet är att dela erfarenheter och bygga nätverk som stärker den lokala matproduktionen. Vi vänder oss framför allt till yrkesverksamma inom potatisodling.
Enklare förtäring ingår.

  

       

Program

Ladda ner program i PDF-format här >>>

14.00 Inledning
Vi presenterar kort LAB190 och REFRAME som båda syftar till att utveckla lokal matproduktion.

14.10 Delresultat från odlingsförsök på ekologisk potatis
Katarina Holstmark, Jordbruksverket, berättar om läget för ekologisk potatis.

14.40 Den offentliga affären
Camilla Freitag, Naturbruksförvaltningen, berättar om korta handelskedjor och odling av ekologisk potatis på Sötåsen Naturbruksgymnasium. Pernilla Fischerström, Länsstyrelsen, ger oss råd kring offentlig upphandling.

15.15 Fika med mingel och diskussion

15.30 Undvik nematoder och kräfta genom att välja rätt utsädesgröda
Katarina Holstmark, Jordbruksverket, talar om vikten av att välja rätt utsädesgröda till potatisodlingen.

16.00 Summering

Anmälan senast 24 oktober 2018 via evenemanget på www.gronamoten.se. Vid frågor kontakt Ulrika Åkesson, Agroväst, ulrika.akesson@agrovast.se eller Pernilla Nilsson, Essunga kommun, pernilla.nilsson@essunga.se.

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.