Övervakning av näringstransporter i vattendrag

Datum/Tid
Datum - 21/06/2017
10:00 - 12:00

Plats
Residenset Mariedal

Region


VISNING AV NY TEKNIK FÖR HÖGREKVENT MÄTNING AV VATTENKVALITET

 Martorp2017
Vi inbjuder till en spännande visning där vi får en inblick i tekniska innovationer för effektiv vattenvård. Vi vänder oss i första hand till vattenråd, vattenvårdsförbund, företagare och rådgivare inom mark- och vattenvård samt även forskare och studenter.
Denna visning är en del av informationsspridning inom ett EU-finansierat projekt som handlar om Innovationer för hållbar växtodling. Läs mer om projektet på agrovast.se

 

Utskrift

 

Program

Ladda ner programmet i PDF-format här >>>

10.00 Registrering och kaffe på Residenset. Därefter samling utomhus.
10.30 Kartläggning av tekniska lösningar för ökad precision i recipientkontroll
Andreas Gustavsson, miljörådgivare vid Hushållningssällskapet i Skara rapporterar om arbetet med mål att minska läckage av växtnäring till vattendrag, sjöar och hav genom att utvärdera tekniker inom området.
11.00 Presentation av tekniker för högfrekvent mätning av vattenkvalitet
Niklas Strömbäck, disputerad limnolog, arbetar för Luode, som levererar tekniklösningar inom hydrologi, limnologi och oceanografi. Niklas presenterar olika lösningar med early warning systems och automatisk miljöövervakning online anpassade för jordbruk.
Ca 12.00 Avslutning

Anmälan senast 16 juni.
Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheter inom de gröna näringarna.

Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns:
Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan,
Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, RISE Research Institutes of Sweden
Gröna Möten finansieras av Sparbanken Skaraborg och Skaraborgs Kommunalförbund

Anmälan

Detta evenemang är fullbokat.