Precisionsodling Sverige – möt experter från vår nationella forsknings- och innovationsplattform

Datum/Tid
Datum - 30/10/2017
09:00 - 13:00

Plats
SLU Smedjan

Region


Kom och lyssna till senaste forskning och teknikutveckling inom POS Sverige. Vi vänder oss till lantbruksföretag, rådgivare, studenter och andra aktörer inom de gröna näringarna med intresse för precisionsodling.

Seminariet sker i samarbete med Gröna Möten och är delvis en rapportering inom EU-projektet Innovationer för hållbar växtodling. Precisionsodling Sverige (POS) är ett nätverk och en samarbetsplattform som syftar till utveckling och användning av precisionsodling i Sverige.

Seminariet är kostnadsfritt. Enklare förtäring ingår.

                          

Program

Ladda ner program i pdf här >>>

09.00 Programansvarig POS, Bo Stenberg hälsar välkomna

09.10 POS samverkar för integrerat och behovsanpassat växtskydd

POS-samordnare Sofia Kämpe beskriver hur POS vill utvecklas inom området.

09.30 Fika

10.00 3D-kamera för bestämning av markens ytstruktur
Mikael Gilbertsson från tekniska institutet RISE presenterar ny teknik för effektiv kartläggning.

10.20 Fasta körspår i vall 
Hans Alvemar från SOYL Sverige, ger oss en inblick i hur fasta körspår kan förbättra skördepotentialen och ekonomi i vall.

10.40 Nya underlag förbättrar beslutsstödssystem
Lena Engström, SLU Skara, rapporterar från EU-projektet Innovationer för hållbar växtodling om nya underlag som bygger vår kunskapsplattform bredare inom höstvete, vall och höstraps.

11.00 Precisionsodling i vall
Försök som görs för att öka precision i odling av vall presenteras av agronom Sofia Kämpe, Agroväst.

11.20 Beståndsanpassad tillväxtreglering i havre
Sofia Kämpe, Agroväst redovisar pilotprojekt om anpassad dos av tillväxtmedel.

11.40 Prognosmodell för DON i havre
Agrovästs Thomas Börjesson beskriver hur man med hjälp av prognosmodell får stöd i beslut om bekämpning av Fusariumtoxiner i spannmål

12.00 Lunch med mingel i Smedjan

 

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 27-10-2017. Kontaktperson för Gröna Möten är Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se

Välkomna!

Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns:
Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan,
Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, RISE Research Institutes of Sweden

Gröna Möten finansieras av: Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Skaraborgs kommunalförbund

 

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.