Stärkt konkurrenskraft i nötköttsproduktion baserad på grovfoder och bete

Datum/Tid
Datum - 08/11/2018
10:00 - 14:30

Plats
SLU Götala nöt- och lammköttsforskning

Region
Skaraborg


SLU i Skara och RISE redogör för tendenser i pågående forskning med mål att utveckla mer hållbara produktionssystem inom svensk nötköttsproduktion. Arrangemanget görs inom ramen för den svenska delen av EU-projektet SusCatt, inom ERA-NET SUSAN.

Vi vänder oss till yrkesverksamma inom nötköttsproduktion, slakterinäring och rådgivning. Seminariet är ett samarrangemang med Gröna Möten som har i uppdrag att sprida ny forskning till de gröna näringarna.

    

   

Program

Ladda ner program i pdf här >>>

09.30 Registrering med fika

10.00 SusCatt – ett internationellt projekt om nötkött och mjölk
Elisabet Nadeau, SLU, presenterar projektet i korthet.

10.10 Gräsuppfödda mjölkras/köttraskorsningar visar möjligheter till mer hållbar nötköttsproduktion med en jämnare köttkvalitet
Anna Hessle, SLU, presenterar resultat för försök gjorda på stutar vid SLU Götala nöt- och lammköttsforskning. Katarina Arvidsson-Segerkvist, SLU, visar resultat från köttkvalitetsanalyserna.

10.50 Tjurar av mjölkras och mjölk/köttraskorsningar utfodrade vid olika intensiteter
Elisabet Nadeau och Frida Dahlström, SLU, om pågående försök på tjurar vid SLU Götala nöt- och lammköttsforskning.

11.20 Information från Gröna Möten
Ulrika Åkesson, Agroväst, presenterar Gröna Möten.

11.30 Rundvandring och lunchpaus
Jonas Dahl och Frida Dahlström visar runt på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning.
Därefter serveras lunch på Götala Herrgård.

13.00 Utvärderingar av produktionssystem utifrån lönsamhet och miljöpåverkan
Karl-Ivar Kumm och Kristina Holmström, SLU, visar första utkast på de lönsamhetsanalyser från projektet inom nötköttsproduktion.
Anna Woodhouse, RISE, beskriver angreppssättet i projektet att i ett vidare perspektiv utvärdera en produktionsmodell som grundar sig på naturligt bete där de negativa miljökonsekvenserna kan vägas upp av ökat miljövärde.

14.00 Sammanfattning och framåtblickar
Serina Ahlgren, RISE, sammanfattar dagen.

14.15 Kaffe och kaka

 

Anmäl dig senast 1 november 2018 genom att registrera dig nedan.
Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, Agroväst, på telefon 0703-105630.

 

Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns:
Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Naturbruksförvaltningen, LRF,
Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, RISE, Lokalproducerat i Väst

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.