Toxiner i spannmål

Datum/Tid
Datum - 21/11/2017
12:00 - 17:00

Plats
Green Tech Park

Region


AKTUELL FORSKNING OCH ÅRETS SKÖRDEKVALITET

Du som har intresse för hur du kan förebygga svampangrepp och mykotoxiner i spannmål är välkommen till öppet seminarium. Möt svenska och internationella forskare och branschaktörer med kunskap i ämnet. Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på enklare förtäring.
Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 13-11-2017.
Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten och Agrovästs Nätverk för odling och kvalitet.

Program

Ladda ner program som pdf här >>>

12.00 Lunch i caféet

12.45 Inledning Öppet seminarium
Ulrika Åkesson, Gröna Möten och Thomas Börjesson, Agroväst inleder seminariet.

13.00 Föreningen Foder & Spannmål – kvalitetsläget i årets skörd
Erik Hartman, VD, redogör för årets resultat avseende mykotoxiner i spannmål.

13.30 Vädermodeller förutspår risk för DON i spannmål
Thomas Börjesson, Agroväst, visar på möjligheterna att förutse DON i havre.

14.00 Mykotoxinläget i Finland
Veli Hietaniemi, mykotoxinforskare från LUKE i Finland, presenterar verktyg för att prognosticera risk för Fusarium och DON. Han beskriver branschsamverkan och kvaliteteten i årets skörd.

14.40 Kaffepaus

15.00 RISE om ochratoxin och eventuella risker i svensk spannmål
Nils Jonsson, forskare vid RISE, belyser lagringsförhållanden som kan innebära ökad risk för ochratoxin. Nils rapporterar också om läget i Danmark.

15.30 Nya gränsvärden under diskussion
Livsmedelsverkets Monica Olsen informerar från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet med fokus på maskerade DON-föreningar, nyheter gällande T2/HT-2 och Alternariatoxiner.

16.00 Hur ser mykotoxinläget ut globalt?
Ervin Tanyi från RomerLabs ger oss en inblick i hur läget ser ut i världen utifrån global mykotoxinkartläggning.

16.30 Diskussion
Vikten av samverkan genom hela förädlingskedjan för att förbättra arbetssätt och metoder med mål att förutse och förebygga toxiner i spannmål.

Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se eller Thomas Börjesson, thomas.borjesson@agrovast.se.

 

Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns:
Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan,
Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, RISE, Lokalproducerat i Väst
Gröna Möten finansieras av: Skaraborgs Sparbanksstiftelse och Skaraborgs kommunalförbund

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.