Innovativ teknik för surgörning av stallgödsel i fält

Gröna Möten är på Stallbergs Lantbruk i Arentorp utanför Vara. Det är mitt i vallskörden så det är förvånande att en del lantbrukare har tagit sig hit. Line Strand från Hushållningssällskapet i Uppsala är här för att demonstrera en teknik för surgörning av stallgödsel, en av många demonstrationer som görs just nu. Flera baltiska länder ingår i utvärderingen av tekniken. Första försöken i Sverige gjordes 2014 på Lanna (SLU) och Rådde (Hushållningssällskapet) i samverkan med Kjell Gustafsson, Agroväst. I Uppsala gjordes försök 2016 och även i år görs nya försök där. Surgörning i brunnar och på fält fungerar bra i svenska försök Vanligt nötflytg ...

Läs Mer…

Nätverket för odling och kvalitet – med fokus på Fusarium och Fusariumtoxiner

I början av maj samlades representanter från hela värdekedjan inom spannmål för att starta upp ett nytt nätverk. Gruppen menar att det är viktigt att skapa ett forum för dessa frågor i vår region som är hårt drabbat av DON i spannmål. Det är många genom värdekedjan som brottats med problem orsakade av DON och ett nätverk där man kan utbyta erfarenheter är ett sätt att hitta gemensamma och mer långsiktiga åtgärder. I juli gav nätverket ut sitt första nyhetsbrev som ska ge en uppdaterad bild av läget just nu. Här kan du läsa mer om nätverket och ta del av information i nyhetsbrevet >>> Kontaktperson för nätverket är Thomas Börjesson, A ...

Läs Mer…

Ung entreprenör prisas för sina mejeriframgångar

Den 6 juni på Stigens Herrgård i Färgelanda mottog Malin Jakobsson, VD för Dalsspira mejeri, Unga Landsbygdspriset i Väst. Priset är instiftat för att lyfta fram ung företagsamhet på landsbygden. En gång om året utses två pristagare som vardera får 25 000 kronor. Dessa utses efter nominering till Västra Götalandsregionens program för Ungt Entreprenörskap. Malin Jakobsson, dotter till grundaren av Dalsspira Carina Johansson, har haft VD-posten i två år och har under denna tid ökat företagets nettoomsättning från 2014 1,2 milj kronor till 2016 13 milj kronor. 2001 startades mejeriet i liten skala som gårdsmejeri för getmjölk. Få trodde på idén ...

Läs Mer…

Tillämpad forskning för mer hållbar växtodling i Norden

20-21 juni 2017 samlades forskare och partners inom det interregionala projektet Innovationer för hållbar växtodling till konferens. Projektet består av sex partners med representation från Sverige, Norge och Danmark. Agroväst har projektledaransvaret och är så kallad Lead Partner. Projektets målsättning är att skapa fler innovativa metoder och tekniker för en effektivare och mer hållbar växtodling som blir praktiskt användbar och kommersiellt gångbar i regionerna Västra Götaland, Sverige; MidtJylland, Danmark och södra Norge. Sverigekonferensen inleddes med ett besök på Naturbruksskolan Sötåsen. I projektet finns en viktig del som handlar om ...

Läs Mer…

Torpet Lantbruk utsedda till Årets Landsbygdsföretag i Karlsborg 2016

Karlsborgsbygdens LRF avdelning utsåg Torpet Lantbruk till 2016 års Landsbygdsföretag med motiveringen “För en djärv och modig satsning i tuffa tider, som inger hopp och framtidstro för andra”. 16 maj 2017 öppnade Gustav och Sofia Kämpe upp sin lantbruksgård för en stallvisning och fältvandring. Ett drygt 50-tal passade på att se hur paret med dess två anställda kommit igång med nytt kostall. “Att investera i nytt kostall var ett stort beslut för oss. Noggrant gick vi igenom investeringen och hade ganska klart för oss att denna förändring behövdes och kunde räknas hem”, berättade Gustav. År 2008 tog de över Gustavs för ...

Läs Mer…

GreveGarden – En gränsöverskridande kunskapskultur

  Den 18 maj 2017 var Gröna Möten med vid invigningen av GreveGardens utökade verksamhet inom Grön Rehab på den gamla släktgården i Norra Härene. Gården som ligger vackert ett stenkast från kyrkan i Norra Härene har funnits i Elisabeth G Wahlgrens släkt i fem generationer. “Vår släkt präglas av en ständig utveckling, varje generation har skapat sin inriktning på gården”, säger en stolt Elisabeth. Från början var gården en anspråkslös Kronogård som tillhörde greven Magnus Gabriel de la Gardie. Och den kopplingen gick inte att ta miste på:   I växthuset fanns en unik fotoutställning av Simon Irvine och strax efter bandet k ...

Läs Mer…

Smaka på Västsverige nominerad till Matdestination 2017

Ett nytt pris har instiftats av de Nordiska Bondeorganisationers Centralråd (NBC): Embla Food Award. Syftet med Embla är att lyfta fram den närproducerade kvalitativa nordiska maten. Projektet stöds av Nordiska Ministerrådet som har som mål att stärka den gemensamma nordiska matkulturen och matidentiteten och öka intresset för nordisk mat utanför Norden. Inom kategorin Matdestination 2017 har Smaka på Västsverige nominerats. Detta pris ges till en förening, institution eller företag som har samlat råvaruproducenter, restauranger och andra lokala aktörer för att lyfta en geografisk destination genom matkultur, samarbete och gemenskap. Juryns m ...

Läs Mer…

Det nya digitala landskapet – något för de gröna näringarna?

Lokalproducerat i Väst och Agroväst Livsmedel anordnade 2 maj 2017 i samverkan med Gröna Möten en workshop med rubriken “Bli social med dina kunder”. Ledare för workshopen var Karin Högberg, doktorand inom sociala medier i Göteborg. Ett femtontal kom till workshopen, alla med olika idéer om vad sociala medier kan användas till. Jag får erkänna att även jag insåg att det finns en del att lära när det gäller det nya digitala landskapet. En arena som ständigt förändras och uppdateras. Måste man verkligen hänga på? Karin Högberg gav oss god grund och en förståelse för möjligheter och risker med att använda sig av sociala medier för fö ...

Läs Mer…

Innovationer inom belysning ger en mer hållbar växthusodling

Gröna Möten gästades i början av april 2017 av Johan Lindqvist och Ida Fällström från Heliospectra AB, Göteborg. Företaget har funnits sedan 2006 med sina helhetslösningar för belysning i bland annat växthus. Med en stor andel forskning har företaget redan flera patent på sitt ledbelysningssystem och satsar stort på både europeisk och amerikansk marknad. Är det då någon skillnad på ljus och ljus? Johan tog oss in i ljusets värld och beskrev noggrant plantans behov av ljus. – Ljusets intensitet behövs för att skapa biomassa – Ljusets spektrum behövs för att skapa form och höjd – Ljusets fotoperiod, dvs hur lång ljusperioden ä ...

Läs Mer…

Öka din lönsamhet genom vidareförädling

I Skara anordnas en utbildning för dig som är lantbrukare eller trädgårdsföretagare och som önskar utveckla verksamheten genom att vidareförädla råvaror. Utbildningen vänder sig till de inom lantbruk/trädgård som inte har varit inriktad på vidareförädling tidigare. Utbildningen löper över två dagar, 22-23 maj, och bygger på både teori och praktiskt exempel för att deltagarna enkelt ska kunna koppla till den egna verksamheten. Ett upplägg med bredd I upplägget ingår bland annat marknadsanalys- och marknadsföringsmetoder samt process- och produktutvecklingsteknik. Syftet är att deltagarna efter utbildningen har förståelse för hur olika strategi ...

Läs Mer…

Nyhetsarkiv

I kalendern

Tidigare evenemang