Om Gröna Möten

Gröna möten är ett samverkansprojekt mellan aktörerna inom SLU-campusområdet i Skara. I olika mötesaktiviteter sprids ny kunskap och vi belyser möjligheter för företag inom lantbruket,
inom rådgivning och inom livsmedels- och energiindustrin.

Här presenteras nyaste forskningen till lantbrukare och företagare inom de gröna näringarna. Under enkla former möts vi i dialog kring aktuella ämnen som beror alla aktörer inom
de gröna näringarna. Genom våra aktiviteter fångar vi upp ny behov inom hela värdekedjan och vi samlar snabbt experter från olika områden för att diskutera lösningar.

Vår ambition är att Gröna möten vid SLU Campus i Skara ska vara det självklara mötesforumet för utvecklingen av de gröna näringarna i Skaraborg, och Västra Götaland.

Bakom initiativet som koordineras av Agroväst finns:

       rise_logo_pms_word_ppt     

           

          

Initiativet har möjliggjorts genom finansiering ifrån: